Jak składać kimono

Prawidłowo złożone kimono świadczy o jego właścicielu, a więc „przypominamy” sobie.