Zasady udzielania pierwszej pomocy

Przed wakacjami przypominamy sobie zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Sempai Justyna Przeorek (ratownik medyczny) przypomniała zasady oraz nadzorowała poprawność wykonywanych czynności ratowniczych. Dziękujemy.